Клуб "Виноградарі Прикарпаття"

Виноградарство

Виноградарство є галуззю агропромислового комплексу та направлено на вирощування високих врожаїв столового та технічного винограду для забезпечення населення свіжим і сушеним виноградом, а виноробство і консервну промисловість – сировиною.